Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
1.1.2020 - 3.3.2020
Hiljainen jakso
29.1.2020 - 19.2.2020
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.–31.12.2019
20.2.2020
Vuosikertomus 2019
2.3.2020 - 6.3.2020
Hiljainen jakso
6.4.2020 - 27.4.2020