Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi
1.1.2021 - 11.2.2021
Hiljainen jakso
3.2.2021 - 24.2.2021
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.–31.12.2020
25.2.2021
Vuosikertomus 2020
15.3.2021 - 19.3.2021
Hiljainen jakso
6.4.2021 - 27.4.2021